Skontaktuj się:

 

+48 509 173 002

Villa Hello Tatry

 

Agnieszka i Stanisław Kluś

ul. Spyrkówka 7a

34-500 Zakopane

Realizacja grupa: iQHotel / eJanosik / VisitTatry

+48 509 173 002

info@villahellotatry.pl

Polityka Prywatności (RODO)

Regulamin

 

 
W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, jakie obowiązują w naszym obiekcie.
 
 
Doba hotelowa:
 
Pokój w Villi Hello Tatry wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.
Podstawą do zameldowania się w pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 
 
Należność za pobyt:
 
1. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką.
2. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie willi przez osobę dokonującą rezerwacji.
3. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
4. Villa Hello Tatry uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i wolnych pokoi.
 
 
Cisza Nocna:
 
Prosimy o zachowanie ciszy od 23.00 do 6.00 rano.Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych podczas trwania ciszy nocnej.
 
 
Prośby i uwagi:
 
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
 
 
Parking:
 
Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking.Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 
 
Pokoje, czystość i sfera prywatna:
 
W momencie przekazania przez nas klucza do pokoju, stają się Państwo gospodarzami tego miejsca.Swoim zachowaniem, nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
W przypadku odwiedzin osób spoza obiektu prosimy o poinformowanie nas o tym.
Osoby nie zameldowane w Villi Hello Tatry mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 22:00
 
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.
 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
 
Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych Gości, oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje w obiekcie całkowity zakaz palenia. Prosimy jednak w żadnym wypadku nie palić w pokojach.

 

 
Zwierzęta:
 
Bardzo lubimy zwierzęta, ale niestety w naszym obiekcie nie zezwalamy im przebywać.
 
 
Pozostawione rzeczy:
 
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:
 
I.   Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. Kluś Stanisław z siedzibą pod adresem: ul. Bachledy 8a, 34-500 Zakopane,  Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 
 
I.II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
2. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 
III. Udostępnianie danych
1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
   a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
   b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,
   c) zezwalają na to przepisy prawa.2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).
 
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 
VI. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.
 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c)  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e)  prawo do przenoszenia danych;f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem. 
 
VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 
IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.